Kulturális megfelelés – Hozzájárulás menedzsment – Csoporthatékonyság – Vezetőfejlesztés –

Beillesztés – Kiválasztás és toborzás

Egyszerű útmutató a munkatársak támogatásához vezetőknek, személyügyeseknek

Vezető - munkatárs megfeleltetése

EMPLOYEEFYING

   Español

   Deutsch

   English

A munkavállalói magatartás jellemzőire szabott vezetői szerepvállalás.


Adat-alapú vezetői támogatás

Fókusz

a siker szempontjából kritikus együttműködési területek kezelésének napi vezetői feladatokká alakításában.

Vezetői eszközök

a csoportszerepekkel való elkötelezésre.

Egyéni "bánásmód"

a munkatársak egyéni hozzájárulásainak "maximalizálásához".

Vezető- Munkavállalói modell

Mind a vezetők, mind a munkatársak rendelkeznek a feladataik teljesítéséhez szükséges kompetencia-készlettel.

 

Három olyan terület van, ahol ezek a kompetencia-készletek ki kell, hogy egészítsék egymást az üzleti eredmények eléréséhez.

 

 

Vezetés

Munkavállalói magatartás

A működési keretek fenntartása

Beilleszkedés, megfelelés

A kitűzött célok elérése, haladás

Teljesítés

A teljesítményszint fenntartása

Erőforrások mozgósítása problémamegoldásra

A munkavállói szokások, motiváció, rutinok feltérképezésével beazonosítjuk, a vezetőnek melyik területeken, mennyi energiát kell a munkatársakba "fektetni", hogy a vát eredményeket a leginkább hatékonyan érjék el együtt.

Hogyan működik

A workprobes.online arra készült, hogy a jelölt/munkatárs munkapróba-eredményeiből a vezetői szerepvállalás jellemzőit beazonosítsa.

Minden terület, amin a vezető és a munkatárs együttműködik, több magatartást foglal magába, ezek a faktorok.

A faktor-értékeket mutató grafikonok bal oldala (kék) a vezetői beavatkozás, támogatás szükségességének mértékét mutatja, ami a munkatársat sikeressé teszi. A jobb oldali (zöld) grafikon a jelölt/munkatárs munkapróba-eredménye.

A grafikon közepén elhelyezkedő szürke zóna a "norma", az a terület, amiben a vezető és a munkatárs együttműködése konfliktus- és problémamentes.

 

A megfeleltetés egyszerű útmutatója

Ami nélkül nem lehet - napi rutin

A munkavállalói magatartás első és alapszintje, hogy milyen mértékben képes és hajlandó a munkahelyi keretekbe beilleszkedni - a vezető feladata, hogy ezeket a kereteket képviselje és érvényesítse.

A működési keret az a rendszer, amiben egy-egy cég működik (munkarend, biztonság, minőség, feladatok természete, technológia).

Ha a vezetői profil ezen a területen magas, akkor a vezető energiái a működés fenntartására, a szabályok, rutinok betartására, újra-értelmezésére irányulnak, és kevés esély van arra, hogy a feladatokkal haladjanak.

Haladás - eredmények

A munkavállalói magatartás második szintje a teljesítéshez való viszony, illetve a haladáshoz szükséges vezetői figyelem igénye.

A hatékony együttműködés záloga a szerep-vállalás és a hozzájárlus, ami a vezetőtől ugyanolyan szerep-azonosulát követel, mint a csoporttagoktól. A túl magas/alacsony önállóság vagy teljesítménykésztetés egyaránt romboló hatású lehet az együttműködésben.

A munkatársak alacsony kitartása mikromenedzsmentet igényel a vezetőtől, ugyanakkor a mikromenedzsmenthez szokott vezető alacsony kitartással rendelkező munkatársak irányításában eredményes.

Tűzoltás

A munkavállalói magatartás harmadik szintje az egyéni tartalékok mozgósítása, a váratlan helyzetekben a teljesítmény-szint megtartásának képessége.

Ha a vezető tisztában van a munkatárs terhelhetőségével, kockázatvállalásával és a változásokra adott válaszaival, a problémák, a stressz kezelésében hatékonyan támaszkodhat a munkatársak erősségeire és gyengeségeire.

A JÖVŐ VEZETŐI ESZKÖZ-KÉSZLETE

Mi lenne ha ismernénk a munkatárs munkához való viszonyát már az interjú előtt?

Mi lenne ha tudnánk, hogy a munkatársnak minden szükséges eszköz és támogatás a rendelkezésére áll munkája elvégzéséhez - így nem azzal foglalkozik majd, hogy mások feledataiba "segítsen" be?

Mi lenne ha nem kellene attól tartani, hogy a cég értékes ídőt és energiát fordít  szükségtelen folyamatokra?

Mi lenne ha a cég a maximálisan elérhető teljesítményt nyújtaná azáltal, hogy erőforrásait hatékonyan használja fel a célok érdekében?

Ez az EMPLOYEEFYING.